Kategorie

  Produkty

   Polityka prywatności

   §1 Postanowienia ogólne

   • Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
   • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ALFA Systemy Komputerowe - Piotr BEREZA i Grzegorz SOBEK Sp. J., z siedzibą przy ul. Danielewicza 17, 37-100 Łańcut, posługującą się NIP: 815 00 04 185.
   • Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych listownie, kierując przesyłkę pocztową na adres siedziby, albo e-mailem, wysyłając wiadomość na adres: sklep@ibike.pl .
   • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

   §2 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

   • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
   • Dane osobowe są ujawniane tylko tym podmiotom, które faktycznie uczestniczą w procesie realizacji zamówienia, a zatem sprzedawcy lub jego upoważnionemu pracownikowi i przewoźnikowi doręczającemu przesyłkę, wybranemu przez Klienta.
   • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane w celu:
   • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
   • realizacji działań w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
   • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
   • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego są przekazywane do podmiotów trzecich takich jak:
   • przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, wybrany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia.
   • podmiot obsługujący płatności elektroniczne i karty płatnicze, wybrany przez Klienta w ramach dostępnych sposobów płatności w Sklepie Internetowym.
   • podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, przy czym otrzymuje on tylko dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
   • Zbiór danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego:
   • imię i nazwisko
   • adres poczty elektronicznej
   • numer telefonu
   • adres dostawy (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo)
   • adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres dostawy.
   • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również NIP i nazwa firmy.

   §1 Postanowienia ogólne

   • Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
   • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ALFA Systemy Komputerowe - Piotr BEREZA i Grzegorz SOBEK Sp. J., z siedzibą przy ul. Danielewicza 17, 37-100 Łańcut, posługującą się NIP: 815 00 04 185.
   • Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych listownie, kierując przesyłkę pocztową na adres siedziby, albo e-mailem, wysyłając wiadomość na adres: sklep@ibike.pl .
   • Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   • Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

   §2 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

   • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
   • Dane osobowe są ujawniane tylko tym podmiotom, które faktycznie uczestniczą w procesie realizacji zamówienia, a zatem sprzedawcy lub jego upoważnionemu pracownikowi i przewoźnikowi doręczającemu przesyłkę, wybranemu przez Klienta.
   • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane w celu:
   • zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
   • realizacji działań w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
   • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
   • Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego są przekazywane do podmiotów trzecich takich jak:
   • przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, wybrany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia.
   • podmiot obsługujący płatności elektroniczne i karty płatnicze, wybrany przez Klienta w ramach dostępnych sposobów płatności w Sklepie Internetowym.
   • podmiot obsługujący system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, przy czym otrzymuje on tylko dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
   • Zbiór danych osobowych obejmuje następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego:
   • imię i nazwisko
   • adres poczty elektronicznej
   • numer telefonu
   • adres dostawy (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo)
   • adres zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres dostawy.
   • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również NIP i nazwa firmy.

   Używamy ciasteczek, dzięki którym strona działa poprawnie.